Valgkomiteen har ansvar for å forberede valg av styret i Mentor Medier og representantskapet i Vårt Land.

Valgkomiteen i Mentor Medier består av følgende medlemmer:

- Ole-Wilhelm Meyer (leder)

- Per Axel Koch

- Inger Lundin

- Kari Øie Nilsen

- Kristine Sandmæl

Innspill til kandidater kan skje ved henvendelse til valgkomiteens leder Ole-Wilhelm Meyer: ole-wilhelm.meyer@ovf.no