Registrering på NOTC-listen

Aksjene i Mentor Medier er fra og med 10. november 2020 registrert på NOTC-listen. NOTC er en markedsplass for unoterte aksjer. Hensikten med en slik registrering er å forenkle aksjetransaksjoner og gjøre informasjon om aksjen lettere tilgjengelig.

Dersom dere ønsker å kjøpe eller selge aksjer i Mentor Medier, kan dere ta kontakt med den megler dere ønsker. Dersom dere ikke har noen meglerkontakt, kan dere henvende dere til aksjemegler Tobias Aardal i Sparebank1 Markets på mail tobias.aardal@sb1markets.no eller telefon +47 51 20 25 17.