Mentor Medier har inngått en avtale med Sparebank1 Markets om å bistå med å håndtere handel av aksjer i selskapet. Dersom det er et ønske om kjøp eller salg av aksjer i Mentor Medier kan følgende person kontaktes:

Tobias Aardal
Sparebank 1 Markets AS

Olav V’s gate 5, N-0161 Oslo
P.O. Box 1398 Vika, N-0114 Oslo, Norway
Direct: +47 51 20 25 17
Epost: tobias.aardal@sb1markets.no