Mentor Medier er et skandinavisk mediekonsern med hovedkontor i Oslo. Vi  ønsker å fremme publisistisk kvalitet og mangfold, og å bidra til at verdiorientert og meningsbærende innhold når bredere ut i et nordisk marked. Mentor Medier ønsker  å skape større forståelse mellom mennesker og grupper, og være en arena for debatt og dialog. Vi har en konsernstruktur som sikrer den enkelte virksomhets verdimessige og ideologiske særpreg, samtidig som virksomhetene står sterkere sammen enn hver for seg.

Mentor Medier er et konsern med publikasjoner og selskaper i Norge og Sverige. De største avisene i konsernet er Vårt Land, Morgenbladet, Dagsavisen i Norge, og Dagen i Sverige. I tillegg utgis avisen Klar Tale.

Utenom de publisistiske selskapene, er Mediaconnect en sentral leverandør av systemløsninger for mediebransjen med abonnements- og løssalgsservice, mens Medialogistikk tilbyr transport- og distribusjonstjenester.