Mentor Medier har bedt KWC gjennomføre en verdivurdering av Mentor Medier. KWC er også bedt om å lage et kortfattet sammendrag som kan offentligjøres.

Styret i Mentor Medier understreker at det i en slik verdivurdering vil være betydelige grad av skjønn, og at utfallsrommet for verdivurderinger som dette er stort. Dokumentet må derfor leses med varsomhet.