Mentor Medier har kjøpt Stiftelsen Dagsavisens eierandelpå 20,4 prosent i Mediehuset Dagsavisen. Mediehuset Dagsavisen er dermed etheleid datterselskap til Mentor Medier, som igjen eier 92,5 prosent av aksjenei Dagsavisen. Stiftelsen Dagsavisen har fortsatt en eierandel på 7,5 prosent avaksjene i Dagsavisen AS.

 

I forbindelse med salget av aksjene har styret iStiftelsen Dagsavisen vedtatt å tilføre 9,4 millioner kroner til Dagsavisen.Pengene tilføres som en gave, og skal bidra til å styrke avisen i en krevende situasjon.