Polaris Media og Mentor Medier inngår en strategisk samarbeidsavtale. Gjennom samarbeidet vil Mentor Medier få tilgang til større ressurs- og utviklingskapasitet og være bedre rustet i den pågående digitale transformasjonen. Polaris Media vil med dette få økt volum, noe som gir potensiale for enda bedre produkter og tjenester i fremtiden. Som en del av dette er det inngått en egen samarbeidsavtale om annonsetjenester, som i første omgang gjelder for Dagsavisen. Videre er det også avtalt at flere av avisene til Mentor Medier skal trykkes desentralisert i Polaris Trykk på Stord og i Trondheim. Konkretisering av øvrige samarbeidsområder skal partene arbeide videre med.

Polaris Media kjøper også 12 % av aksjene i Mentor Medier. Mentor Medier har en aksjepost på 17,8 % egne aksjer, og det er en del av denne aksjeposten som nå selges til PolarisMedia. Transaksjonen omfatter 690.977 aksjer, til en pris på kr 41,- pr aksje. Total kjøpesum for aksjeposten er dermed 28,3 millioner kroner. Les hele pressemeldingen her.