Styret i Dagsavisen har konstituert Nina Kordahl (46) som administrerende direktør og Tore Ryssdalsnes (53) som sjefredaktør med virkningfra mandag 14. august etter at Eirik Hoff Lysholm (48) har sagt opp sinstilling som sjefredaktør og administrerende direktør.

Lysholm går til en stilling som daglig leder og ansvarligredaktør for Avisa Oslo, og får også det overordnede ansvaret for Amediasbydelsaviser i Oslo. Han begynner i Amedia 1. oktober og vil fram til da ståtil disposisjon for Dagsavisens styre og konstituerte ledelse.

- Min oppsigelse ble levert før jeg hadde bestemt meg for envei videre. Men når jeg nå har takket ja til en annen stilling, som jeg ermotivert for og gleder meg stort til å ta fatt på, er det på tide å takke formeg overfor ansatte, eiere og ikke minst leserne. Til leserne har jeg lyst tilå si at det har vært en stor ære å få lov til å passe på avisa deres i disseårene, sier Lysholm.

- Jeg kan forsikre om at det ikke var med lett hjerte jegkom til konklusjonen om å si opp jobben min etter mye grubling gjennomsommerferien, og jeg takker for den tilliten som er vist meg gjennom det som erblitt hele 13 år, hvorav 12 år som Dagsavisens øverste leder. Det er sprøtt åtenke tilbake på at det den gang virket nesten som utopi at avisa skulle kunneleve helt fram til målet for den første strategiplanen jeg la fram for styret:130-årsjubileet i mai 2014. Ideen om at Norge trenger en stor,sosialdemokratisk nyhetsdestinasjon digitalt, og at denne skal være Dagsavisen,er ikke blitt mindre viktig gjennom disse årene. Nå er imidlertid tidspunktetkommet for å gi dette viktige prosjektet videre til noen andre. Jeg føler megrett og slett klar for nye utfordringer, uttaler Lysholm.

Nina Kordahl har vært direktør i Dagsavisen siden 2012 oghar stått for den daglige ledelsen av avisa sammen med Lysholm, mens ToreRyssdalsnes har vært styreleder i Stiftelsen Dagsavisen de to siste årene. Deter altså en konstituert lederduo som kjenner Dagsavisen meget godt.

- Eirik Hoff Lysholm har gjort en formidabel innsats forDagsavisen, og da han overtok som øverste leder for 12 år siden var avisen i ensvært vanskelig økonomisk situasjon. Han har fått gjennomført en rekke tiltaksom på ulike måter har styrket Dagsavisens posisjon. Eirik har evnet å se muligheterfå andre har sett, og som redaktør har han en unik stemme og en penn i yppersteklasse. Vi er mange som synes det er trist og vemodig at Eirik nå har valgt ågå videre til nye utfordringer, men først og fremst er vi takknemlig for denekstraordinære innsatsen som er lagt ned for Dagsavisen over mange år. Vi vilbygge videre på det arbeidet som er gjort, og behovet for en avis somDagsavisen har i hvert fall ikke blitt mindre, sier styreleder i Dagsavisen PerMagne Tveiten.

- Som styreleder i Dagsavisen er jeg glad for at NinaKordahl og Tore Ryssdalsnes har sagt seg villige til å bli konstituert somhenholdsvis administrerende direktør og sjefredaktør. Begge kjenner Dagsavisengodt og er erfarne og dyktige medieledere. Jeg er trygg på at de vil videreføreDagsavisen på en god måte. Vi vil så snart som mulig gå i gang med en prosessfor å få på plass en permanent ledelse av avisen, uttaler Tveiten.

Ryssdalsnes har fått permisjon både fra styreledervervet iDagsavisen og fra jobben som daglig leder og ansvarlig redaktør i LO Media iforbindelse med konstitueringen i Dagsavisen. Han har vært i LO Media siden2003 (daglig leder siden 2009), og har også bred redaksjonell erfaring fraAftenposten, Fremtiden og Firda.