Styret i Dagsavisen har 25.januar 2024 besluttet å avvikle lokalavisen Rogalands Avis.

Dagsavisen er i en krevendesituasjon, og Rogalands Avis er isolert sett ikke økonomisk bærekraftig. Styreti Dagsavisen har derfor besluttet å avvikle lokalavisen Rogalands Avis.

- Rogalands Avis har en lang og tradisjonsrik avishistorie. Avisen kom ut under navnet 1ste Mai i 1899 og har med sine sosialdemokratiske verdier vært et viktig bidrag til det lokalemediemangfoldet. Vi skulle selvsagt ha ønsket at Dagsavisen var i en posisjon hvor vi kunne satset videre på Rogalands Avis. Dette er spesielt trist for våre ansatte, men vi er dessverre i en økonomisk situasjon hvor vi ikke har muligheten til å opprettholde satsningen i Stavanger, sier styreleder i Dagsavisen Per Magne Tveiten.

Høsten 2023 avviklet Dagsavisen også lokalavisen Demokraten i Fredrikstad.

- Dagsavisens modell for lokalavisdrift har vist seg å ikke være økonomisk bærekraftig i dagens krevende markeds- og konkurransesituasjon, sier konstituert administrerende direktørNina Kordahl.