Mentor Medier inngikk våren 2021 avtale med Polaris Media om strategisk samarbeid, og herunder en avtale om annonsesamarbeid, i første omgang med Dagsavisen. Samarbeidet har blitt krevende å gjennomføre, først og fremst grunnet personvernhensyn. Partene har forsøkt å finne løsninger på disse utfordringene, men det har vist seg å ikke være mulig. Med bakgrunn i dette har partene blitt enige om å avvikle samarbeidsavtalen og annonseavtalen i nåværende form. Det er fortsatt samarbeid mellom selskapene på enkelte tjenesteområder, og det ønsker partene å fortsette med. Polaris Media er også fortsatt nest største aksjonær i Mentor Medier med en eierandel på ca. 13 prosent.