mediehus

Mentor Mediers visjon er å påvirke samfunnet gjennom å utvikle mennesker

Mentor Medier skal tilrettelegge for mangfold, meninger og debatt gjennom eierskap til ulike mediemerkevarer i Norden. Vekst og utvikling skal skapes gjennom effektivisering, innovasjon, oppkjøp og tydeliggjøring av de ulike merkevarenes posisjon.