Meninger - mangfold - debatt

Våre produkter

Les mer

Nytt fra Mentor Medier

Ny kontaktperson for omsetning av aksjer i Mentor Medier

Mentor Medier har inngått en avtale med Sparebank1 Markets om å bistå med å håndtere handel av aksjer i selskapet. Dersom det er et ønske om kjøp eller salg av aksjer i Mentor Medier kan følgende person kontaktes (gjelder fra 1.12.17): Joakim Hafsmo SpareBank 1 Markets AS Olav V’s gate 5, N-0161 Oslo P.O. Box 1398 Vika, N-0114 Oslo,...

Mentor Medier – delårsrapport 3. kvartal 2017

Konsernet har en omsetning på 116,4 millioner kroner og et driftsresultat på 0,4 millioner kroner i 3. kvartal 2017. Akkumulert pr. 3. kvartal har konsernet en omsetning på 354,4 millioner kroner, og et driftsresultat på 11,6 millioner kroner. I tilsvarende periode i 2016 hadde konsernet en omsetning på 381,9 millioner kroner, og et driftsresultat på 1,8 millioner kroner. Hovedårsaken...

Mentor Medier – Delårsrapport 1.halvår 2017

Konsernet hadde en omsetning på 238,1 millioner kroner, og et driftsresultat på 11,3 millioner kroner. I tilsvarende periode i 2016 hadde konsernet en omsetning på 259,9 millioner kroner, og et driftsresultat på 4,2 millioner kroner. Hovedårsaken til nedgangen i inntekter er en strukturendring på transportsiden som har redusert omsetningen i Mediaconnect, samt lavere pressestøtte til flere av selskapene. Les rapporten...

Les mer