Meninger - mangfold - debatt

Våre produkter

Les mer

Nytt fra Mentor Medier

Mentor Medier – Årsrapport 2018

Resultatet for Mentor Medier i 2018 viser en EBITDA på 17,9 millioner kroner, som er en reduksjon på 10,4 millioner kroner sammenlignet med 2017. Det er engangskostnader på 7,6 millioner kroner i 2018, som skyldes omstrukturering og endrede prinsipper for verdsettelse av varelager. EBITDA før engangseffekter er dermed 25,4 millioner kroner, som er en nedgang på 4,2 millioner kroner...

Ordinær generalforsamling i Mentor Medier 2019

Tidspunkt for generalforsamling i Mentor Medier er mandag 29. april kl. 15.00 i selskapets lokaler i Grubbegata 4-6. Innkalling til generalforsamling vil bli sendt ut på vanlig måte. Valgkomiteen har ansvar for å forberede valg av styret i Mentor Medier og representantskapet i Vårt Land. Valgkomiteen  består av følgende personer: Ole-Wilhelm Meyer (leder), Sigrid Rege Gårdsvoll, PeO Larsson ,...

Mentor Medier – Delårsrapport 3. kvartal 2018

Konsernet har i 3. kvartal en omsetning på 111,3 millioner kroner, og et driftsresultat på minus 0,9 millioner kroner. I samme periode i 2017 var omsetningen på 116,4 millioner kroner og driftsresultatet på 0,4 millioner kroner. Akkumulert pr. 3. kvartal har konsernet en omsetning på 339,1 millioner kroner og et driftsresultat på 4,3 millioner kroner. I tilsvarende periode i 2017 hadde konsernet en...

Les mer