Meninger - mangfold - debatt

Våre produkter

Les mer

Nytt fra Mentor Medier

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Mentor Medier AS

Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling 15. desember 2016 kl. 15.00 i selskapets lokaler, i Grubbegt 6, Oslo. Fullstendig innkalling kan lastes ned her: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Mentor Medier...

Mentor Medier – delårsrapport 3. kvartal 2016

Mentor Medier hadde en omsetning på 122,1 millioner kroner og et driftsunderskudd på 2,4 millioner kroner i 3.kvartal 2016. Resultatet er preget av at vi fortsatt har prosesser med kostnadsreduksjoner i flere av selskapene, og har i den forbindelse hatt engangskostnader på 3,9 millioner kroner i 3. kvartal. Akkumulert resultat for Mentor Medier per 3. kvartal 2016 viser et...

Ny kontaktperson for omsetning av aksjer i Mentor Medier

Mentor Medier har inngått en avtale med Sparebank1 Markets om å bistå med å håndtere handel av aksjer i selskapet. Dersom det er et ønske om kjøp eller salg av aksjer i Mentor Medier kan følgende kontaktes: Heidar Engebret Equity & Credit Sales SpareBank 1 Markets AS Olav V’s gate 5, N-0161 Oslo P.O. Box 1398 Vika, N-0114 Oslo,...

Les mer