Meninger - mangfold - debatt

Våre produkter

Les mer

Nytt fra Mentor Medier

Mentor Medier – delårsrapport 1. kvartal 2018

Konsernet hadde en omsetning på 116,0 millioner kroner og et driftsresultat på 3,0 millioner kroner i 1. kvartal 2018. I tilsvarende periode i 2017 hadde konsernet en omsetning på 122,3 millioner kroner og et driftsresultat på 7,0 millioner kroner. Nedgangen i driftsresultat skyldes blant annet engangskostnader på 1,5 millioner kroner knyttet til sluttvederlag i Vårt Land. Utover det har det...

Revidert forslag fra valgkomiteen

Valgkomiteen har 27. april kommet med et revidert forslag til sak 11 på ordinær generalforsamling den 3. mai 2018. Se sak her: Sak 11 – Revidert forslag til valg av styre, representantskap og...

Ny innkalling til ordinær generalforsamling i Mentor Medier AS

Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ordinær generalforsamling Torsdag 3. mai 2018 kl. 14.00 på møterom «Munchsalen», Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo. Dette er en ny innkalling som følge av at en aksjonær har bedt om en ny sak (sak 12) til behandling på generalforsamlingen. Innkalling og sakspapirer kan lastes ned her: Ny innkalling til generalforsamling...

Les mer