Meninger - mangfold - debatt

Våre produkter

Les mer

Nytt fra Mentor Medier

Nytt konsernstyre i Mentor Medier

Torsdag 3. mai 2018 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mentor Medier. Det ble på generalforsamlingen valgt et nytt styre. Styret består av følgende medlemmer: Konsernstyret i Mentor Medier (fra 3.mai 2018) Kristin Veierød (styreleder) Christian Norman Aass (styrerepresentant) Erik Bjerager (styrerepresentant) Marit Brandt Lågøyr (styrerepresentant) Bengt Adauktusson (styrerepresentant) Jan Erik Mushom (styrerepresentant) Jeffrey Huseby (1. varamedlem) Gudrun Boström (2....

Mentor Medier – delårsrapport 1. kvartal 2018

Konsernet hadde en omsetning på 116,0 millioner kroner og et driftsresultat på 3,0 millioner kroner i 1. kvartal 2018. I tilsvarende periode i 2017 hadde konsernet en omsetning på 122,3 millioner kroner og et driftsresultat på 7,0 millioner kroner. Nedgangen i driftsresultat skyldes blant annet engangskostnader på 1,5 millioner kroner knyttet til sluttvederlag i Vårt Land. Utover det har det...

Revidert forslag fra valgkomiteen

Valgkomiteen har 27. april kommet med et revidert forslag til sak 11 på ordinær generalforsamling den 3. mai 2018. Se sak her: Sak 11 – Revidert forslag til valg av styre, representantskap og...

Les mer