Meninger - mangfold - debatt

Våre produkter

Les mer

Nytt fra Mentor Medier

Innkalling til ordinær generalforsamling i Mentor Medier AS

i Mentor Medier AS innkalles med dette til ordinær generalforsamling torsdag 4. mai 2017 kl. 14.00 i selskapets lokaler, i Grubbegt 6, Oslo. Fullstendig innkalling kan lastes ned her: Ordinær generalforsamling Mentor Medier 4.5.17 Årsrapport 2016: Mentor Medier – Årsrapport...

Mentor Medier – Årsrapport 2016

Mentor Medier fikk i 2016 et resultat før skatt på 2,1 millioner kroner. Resultatet er sterkt preget av flere større engangseffekter. For det første har regnskapet blitt belastet med 14,9 millioner kroner for omstruktureringskostnad i forbindelse med nedbemanninger. Av dette beløpet er 7,7 millioner kroner belastet Vårt Land og 4,3 millioner kroner belastet Dagsavisen. Dagsavisen har i tillegg en...

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Mentor Medier AS

Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling 15. desember 2016 kl. 15.00 i selskapets lokaler, i Grubbegt 6, Oslo. Fullstendig innkalling kan lastes ned her: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Mentor Medier...

Les mer