Største eiere i Mentor Medier

De 10 største eierne i Mentor Medier er: Mushom Invest as, Pingst Förvaltning ab, Stiftelsen Vårt Land, Opplysningsvesenets Fond, Redaksjonsklubben i Vårt Land, Normisjon, Evangeliska Frikyrkan, Blå Kors Norge, Norsk Luthersk Misjonssamband og Det Norske Diakonhjem. I tillegg er aksjer uten navn og adresse deponert i Norges Bank.

Konsernstyret i Mentor Medier

Tomas Brunegård (styrets leder)

Kristin Aase (styrets nestleder)

John Egil Bergem

Anne Helen Hansen

Jens Barland

Lina Schøyen

Bernt Erik Pedersen (representant for ansatte)

Bjørgulv Bjåen (representant for ansatte)