Største eiere i Mentor Medier

De 10 største eierne i Mentor Medier er: Mushom Invest as, Pingst Förvaltning ab, Amble Investment AS, Stiftelsen Vårt Land, Opplysningsvesenets Fond, Redaksjonsklubben i Vårt Land, Normisjon, Evangeliska Frikyrkan, Blå Kors Norge, Norsk Luthersk Misjonssamband og Det Norske Diakonhjem. I tillegg er aksjer uten navn og adresse deponert i Norges Bank.

Konsernstyret i Mentor Medier (fra 3.mai 2018)

  • Kristin Veierød (styreleder)
  • Christian Norman Aass (styrerepresentant)
  • Erik Bjerager (styrerepresentant)
  • Marit Brandt Lågøyr (styrerepresentant)
  • Bengt Adauktusson (styrerepresentant)
  • Jan Erik Mushom (styrerepresentant)
  • Jeffrey Huseby (1. varamedlem)
  • Gudrun Boström (2. varamedlem)