Mentor Mediers visjon er å påvirke samfunnet gjennom å utvikle mennesker

Mentor Medier AS er et skandinavisk mediekonsern med hovedkontor i Oslo. Konsernet ledes av konsernsjef Per Magne Tveiten.

Mentor Medier har totalt om lag 250 ansatte, og en årsomsetningen på 500 millioner kroner. Konsernet er organisert i to publisistiske, og en tjenesteytende divisjon.

Mentor Medier skal tilrettelegge for mangfold, meninger og debatt gjennom eierskap til ulike mediemerkevarer i Norden. Vekst og utvikling skal skapes gjennom effektivisering, innovasjon, oppkjøp og tydeliggjøring av de ulike merkevarenes posisjon. Mentor Medier forvalter publikasjoner som blant annet avisen  Vårt Land og Dagen i Sverige, samt  Dagsavisen, Klar Tale, Strek og TV Guiden Programbladet. Konsernet tilbyr også medietjenester gjennom selskaper som Mediaconnect og Mediesalg.