Dagen är en politiskt oberoende dagstidning på kristen grund. Visionen är ett samhälle som är genomsyrat av kristen tro och kristna värderingar.

Dagen ges ut av Tidnings AB Nya Dagen, som ägs av den nordiska medieföretaget Mentor Media, med huvudkontor i Oslo. Dagen bevakar det som händer inom svensk kristenhet och följer samhällsfrågor utifrån ett kristet perspektiv.

Vi ger nyheter från två världar.

Dagen är trovärdig och pålitlig. 52 000 personligen läser oss dagligen.

Tidningen skriver ofta om sociala frågor, kämpar mot utsatthet och främlingskap, såväl i Sverige som i världen. Vi värnar familjen som en viktig del i samhällsbygget och följer frågor som rör barn, äldre och sjuka.

Här finns också en fri debatt där olika åsikter kommer till tals. Det senaste året har tidningen ökat debattsidorna och blivit den självklara samtalsplatsen inom svensk kristenhet.

På ledarsidan och i andra ideologiska sammanhang står vi för en klassisk kristen tro, som den är formulerad i den nicenska trosbekännelsen (Se även Lausannedeklarationen och Manillamanifestet som är internationella ideologiska dokument som vi utgår ifrån.)

Bli prenumerant