Resultat før skatt i konsernet er 17,1 millioner kroner i 2017, som er en forbedring på 15,0 millioner kroner sammenlignet med 2016.

Omsetningen i konsernet er på 478 millioner kroner i 2017, som er 42 millioner kroner lavere enn i 2016. Det er flere årsaker til nedgangen i omsetningen. For det første har omsetningen i Mediaconnect blitt redusert med 10,2 millioner kroner, først og fremst som en følge av en strukturendring på transportområdet. Denne endringen har hatt positiv virkning på kostnadsnivået, og gjør at effekten på resultatet blir marginal. Videre fikk Dagsavisen et tilskudd fra LO i 2016 på 10,0 millioner kroner, som var en engangsutbetaling dette året. Mottatt pressestøtte har blitt redusert med
7,2 millioner kroner fra 2016 til 2017. Totale annonseinntekter har vist en nedgang på 3,9 millioner kroner i 2017, noe som tilsvarer en nedgang på 6,9 %.

Som følge av et langt lavere kostnadsnivå i 2017, har Mentor Medier hatt en god lønnsomhetsforbedring. Driftsresultatet i konsern viser et overskudd på 15,0 millioner kroner, som er en forbedring på 15,8 millioner kroner sammenlignet med 2016. I 2016 ble regnskapet belastet med 14,9 millioner i engangskostnader, mens det i 2017 kun har vært engangskostnader på 1,4 millioner kroner. Driftsresultatet for 2017 er det beste driftsresultatet Mentor Medier har hatt i den siste tiårsperioden.

Årsrapporten for 2017 kan leses her: Mentor Medier Årsrapport 2017