Mentor Medier fikk i 2016 et resultat før skatt på 2,1 millioner kroner. Resultatet er sterkt preget av flere større engangseffekter. For det første har regnskapet blitt belastet med 14,9 millioner kroner for omstruktureringskostnad i forbindelse med nedbemanninger. Av dette beløpet er 7,7 millioner kroner belastet Vårt Land og 4,3 millioner kroner belastet Dagsavisen. Dagsavisen har i tillegg en engangskostnad på 15,7 millioner kroner knyttet til et endelig oppgjør for en leieavtale i Kristian IVs gate. I motsatt retning trekker et tilskudd fra LO på 10,0 millioner kroner som er inntektsført i Dagsavisen i 2016. Til sammen gir dette netto engangseffekter på 20,9 millioner kroner for konsernet.

Konsernets resultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) er på 14,4 millioner kroner, som er en nedgang på 10,7 millioner kroner fra 2015. Dersom vi korrigerer for engangseffekter er imidlertid EBITDA i 2016 9,6 millioner bedre enn tilsvarende tall i 2015. Dette betyr at den underliggende driften er forbedret siste året.

–Vi er fornøyd med at vi til tross for store omstillings- og engangskostnader lander på et positivt resultat. Det er gledelig at både Dagen og Libris viser god lønnsomhetsforbedring, samtidig som Mediaconnect har hatt ett av sine beste år. Endringene som er gjennomført i flere av selskapene har lagt et godt grunnlag for vekst og forbedret lønnsomhet for konsernet i 2017, sier konsernsjef i Mentor Medier Per Magne Tveiten.

Årsrapporten for 2016 kan leses her: Mentor Medier – Årsrapport 2016