Mentor Medier – delårsrapport 3. kvartal 2017

Posted by on nov 8, 2017 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Konsernet har en omsetning på 116,4 millioner kroner og et driftsresultat på 0,4 millioner kroner i 3. kvartal 2017. Akkumulert pr. 3. kvartal har konsernet en omsetning på 354,4 millioner kroner, og et driftsresultat på 11,6 millioner kroner. I tilsvarende periode i 2016 hadde konsernet en omsetning på 381,9 millioner kroner, og et driftsresultat på 1,8 millioner kroner. Hovedårsaken til nedgangen i inntekter er en strukturendring på transportsiden som har redusert omsetningen i Mediaconnect, samt lavere pressestøtte.   Les rapporten her: Mentor Medier 3. kvartal 2017...

Les mer

Mentor Medier – Delårsrapport 1.halvår 2017

Posted by on sep 1, 2017 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Konsernet hadde en omsetning på 238,1 millioner kroner, og et driftsresultat på 11,3 millioner kroner. I tilsvarende periode i 2016 hadde konsernet en omsetning på 259,9 millioner kroner, og et driftsresultat på 4,2 millioner kroner. Hovedårsaken til nedgangen i inntekter er en strukturendring på transportsiden som har redusert omsetningen i Mediaconnect, samt lavere pressestøtte til flere av selskapene. Les rapporten her: Mentor Medier 1. halvår...

Les mer

Ny styreleder i Mentor Medier

Posted by on mai 10, 2017 in forside, nyheter, presse, Pressemeldinger |

Torsdag 4. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling I Mentor Medier. Håkon Jahr ble takket av etter 13 år i styret i Mentor Medier, hvorav de ti siste årene som styreleder. Generalforsamlingen valgte Tomas Brunegård som ny styreleder.  Brunegård har sittet som styreleder av WAN-IFRA siden 2013, og var konsernsjef for Stampen-gruppen 1996-2012. Han har også sittet som styreleder i Tidningsutgivarne i perioden 2008-2013, og styremedlem i den svenske avisen Dagen frem til avisen ble en del av Mentor Medier. Brunegård har vært styremedlem i Mentor Medier de siste seks årene. Jens Barland ble gjenvalgt som styremedlem og Lina Schøyen ble valgt inn som nytt styremedlem. Styret består for øvrig av følgende aksjonærvalgte medlemmer som ikke var på valg: Kristin Aase, John Egil Bergem og Anne-Helen Hansen. Jan Erik Mushom og Gunn Berit Gjerde er valgt som henholdsvis 1. og 2. varamedlem....

Les mer

Mentor Medier – delårsrapport 1. kvartal 2017

Posted by on mai 4, 2017 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Mentor Medier hadde en omsetning på 122,3 millioner kroner og et driftsresultat på 7,0 millioner kroner i 1. kvartal 2017. I tilsvarende periode i 2016 hadde konsernet en omsetning på 129,1 millioner kroner og et driftsresultat på 4,2 millioner kroner. Hovedårsaken til nedgangen i inntekter fra samme perioden i 2016, er en strukturendring på transportsiden som har redusert omsetningen i Mediaconnect. Forbedringen i driftsresultatet kommer hovedsakelig av lavere kostnadsnivå i flere av selskapene. Les delårsrapporten her: Mentor Medier delårsrapport 1. kvartal...

Les mer

Mentor Medier – Årsrapport 2016

Posted by on apr 7, 2017 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Mentor Medier fikk i 2016 et resultat før skatt på 2,1 millioner kroner. Resultatet er sterkt preget av flere større engangseffekter. For det første har regnskapet blitt belastet med 14,9 millioner kroner for omstruktureringskostnad i forbindelse med nedbemanninger. Av dette beløpet er 7,7 millioner kroner belastet Vårt Land og 4,3 millioner kroner belastet Dagsavisen. Dagsavisen har i tillegg en engangskostnad på 15,7 millioner kroner knyttet til et endelig oppgjør for en leieavtale i Kristian IVs gate. I motsatt retning trekker et tilskudd fra LO på 10,0 millioner kroner som er inntektsført i Dagsavisen i 2016. Til sammen gir dette netto engangseffekter på 20,9 millioner kroner for konsernet. Konsernets resultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) er på 14,4 millioner kroner, som er en nedgang på 10,7 millioner kroner fra 2015. Dersom vi korrigerer for engangseffekter er imidlertid EBITDA i 2016 9,6 millioner bedre enn tilsvarende tall i 2015. Dette betyr at den underliggende driften er forbedret siste året. –Vi er fornøyd med at vi til tross for store omstillings- og engangskostnader lander på et positivt resultat. Det er gledelig at både Dagen og Libris viser god lønnsomhetsforbedring, samtidig som Mediaconnect har hatt ett av sine beste år. Endringene som er gjennomført i flere av selskapene har lagt et godt grunnlag for vekst og forbedret lønnsomhet for konsernet i 2017, sier konsernsjef i Mentor Medier Per Magne Tveiten. Årsrapporten for 2016 kan leses her: Mentor Medier – Årsrapport...

Les mer