65 års historie innen media

Mentor Medier AS er et skandinavisk mediekonsern med hovedkontor i Oslo. Konsernet ledes av konsernsjef Per-Magne Tveiten.

Mentor Medier har ca. 250 ansatte, og en årsomsetning på ca. 500 millioner kroner. Konsernets publististiske virksomhet omfatter kjente merkenavn som Vårt Land, Verdidebatt.no, den svenske avisen Dagen og forlaget Libris, Dagsavisen, nyemeninger.no, TVguiden Programbladet, Klar Tale og Strek Media. 

De tjenesteytende virksomhetene er Mediaconnect og Mediesalg. Konsernets hovedkontor er Oslo sentrum.

Største eiere i Mentor Medier

De 10 største eierne i Mentor Medier er: Mushom Invest as, Pingst Förvaltning ab, Amble Investment AS, Stiftelsen Vårt Land, Opplysningsvesenets Fond, Redaksjonsklubben i Vårt Land, Normisjon, Evangeliska Frikyrkan, Blå Kors Norge, Norsk Luthersk Misjonssamband og Det Norske Diakonhjem. I tillegg er aksjer uten navn og adresse deponert i Norges Bank.

Kontakt oss ved spørsmål:

Konsernsjef Per-Magne Tveiten 
per.magne.tveiten@mentormedier.no

Administrasjonssekretær Anne Lise Økland
Anne.Lise.Okland@vl.no

 

permagne2

Per-Magne Tveiten er konsernsjef i Mentor Medier. Foto: Bård Bøe