Styret i Mentor Medier har i et ekstraordinær møte vedtatt at det skal settes i gang en prosess med målsetting om å redusere kostnader på mellom 20 og 23 millioner kroner. Det kan bli nedbemanning på mellom 25 og 30 stillinger i konsernet, som blant annet eier avisene Vårt Land og Dagsavisen.
– Mentor Medier opererer under samme markedsvilkår som alle andre mediebedrifter. Vi har tatt ned kostnader jevnt og trutt, men ved inngangen til 2014  er det helt nødvendig gjennomføre ytterligere tiltak. Det skjer store strukturelle endringer i bransjen samtidig som det er skapt en grunnleggende usikkerhet om den videre pressepolitikken, sier konsernsjef Helge Simonnes.
– Vi trodde  at pressestøttenivået for 2014 var reddet i høstens forlik i Stortinget. Noen dager etter sendte imidlertid Kulturdepartementet ut et høringsnotat som fastslo at det allerede fra 2014 skal settes et kronetak på 40 millioner kroner for hver avis som mottar pressestøtte. Vårt Land og Dagsavisen er de eneste avisene som rammes av taket, og det gir et inntektsbortfall  på åtte millioner kroner i 2014.
 I tillegg har kulturminister Thorhild Widvey uttalt at det skal innføres en lavmoms på 8 prosent så snart som mulig.
Vi er enige i at det er nødvendig å få lik momssats på digitalt og papir, men vi kommer ikke bort fra at dette  vil representere et inntektsbortfall på vel 10 millioner for våre aviser. Det er ganske uforståelig at to så tungtslående tiltak gjennomføres så tett i tid, sier Simonnes.