Libris förlag är en del av Libris Media AB som bedriver förlagsverksamhet, bokklubb, postorder och internetbokhandel med inriktning på böcker inom livsåskådning och teologi samt kristen musik. Verksamheten har pågått sedan 1930-talet, från 1952 under namnet Libris (Libris är latin och betyder böcker). Libris Media AB har sitt säte i Örebro, men har hela Sverige och Norden som arbetsfält. Libris Media AB ingår i Swedmedia AB som ägs av Mentor Medier i Norge. Les mer her