Dagsavisen er en uavhengig morgenavis som blir utgitt i Oslo. Avisen ble første gang utgitt under navnet Vort Arbeide i 1884 og fikk senere navnet Arbeiderbladet. Avisen er verdimessig forankret i arbeiderbeveglesens idéer om frihet, demokrati og likeverd. I tillegg utgis de lokale utgavene Dagsavisen Fremtiden i Drammen og Moss Dagblad.
Dagsavisen er også ansvarlig for nettstedet dagsavisen.no og nyemeninger.no. Mentor Medier eier 91% av aksjene i avisen, de øvrige eies av Stiftelsen Dagsavisen.

Klikk her for å tegne abonnement.