Tidspunkt for generalforsamling i Mentor Medier er mandag 29. april kl. 15.00 i selskapets lokaler i Grubbegata 4-6. Innkalling til generalforsamling vil bli sendt ut på vanlig måte.

Valgkomiteen har ansvar for å forberede valg av styret i Mentor Medier og representantskapet i Vårt Land. Valgkomiteen  består av følgende personer: Ole-Wilhelm Meyer (leder), Sigrid Rege Gårdsvoll, PeO Larsson , Odd Reidar Øie og Kristine Sandmæl. Innspill til kandidater kan skje ved henvendelse til valgkomiteens leder Ole-Wilhelm Meyer på mail: ole-wilhelm.meyer@ovf.no