Torsdag 3. mai 2018 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mentor Medier. Det ble på generalforsamlingen valgt et nytt styre. Styret består av følgende medlemmer:

Konsernstyret i Mentor Medier (fra 3.mai 2018)

  • Kristin Veierød (styreleder)
  • Christian Norman Aass (styrerepresentant)
  • Erik Bjerager (styrerepresentant)
  • Marit Brandt Lågøyr (styrerepresentant)
  • Bengt Adauktusson (styrerepresentant)
  • Jan Erik Mushom (styrerepresentant)
  • Jeffrey Huseby (1. varamedlem)
  • Gudrun Boström (2. varamedlem)