Torsdag 4. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling I Mentor Medier. Håkon Jahr ble takket av etter 13 år i styret i Mentor Medier, hvorav de ti siste årene som styreleder. Generalforsamlingen valgte Tomas Brunegård som ny styreleder.  Brunegård har sittet som styreleder av WAN-IFRA siden 2013, og var konsernsjef for Stampen-gruppen 1996-2012. Han har også sittet som styreleder i Tidningsutgivarne i perioden 2008-2013, og styremedlem i den svenske avisen Dagen frem til avisen ble en del av Mentor Medier. Brunegård har vært styremedlem i Mentor Medier de siste seks årene.

Jens Barland ble gjenvalgt som styremedlem og Lina Schøyen ble valgt inn som nytt styremedlem. Styret består for øvrig av følgende aksjonærvalgte medlemmer som ikke var på valg: Kristin Aase, John Egil Bergem og Anne-Helen Hansen. Jan Erik Mushom og Gunn Berit Gjerde er valgt som henholdsvis 1. og 2. varamedlem.