Mentor Medier hadde en omsetning på 122,3 millioner kroner og et driftsresultat på 7,0 millioner kroner i 1. kvartal 2017. I tilsvarende periode i 2016 hadde konsernet en omsetning på 129,1 millioner kroner og et driftsresultat på 4,2 millioner kroner. Hovedårsaken til nedgangen i inntekter fra samme perioden i 2016, er en strukturendring på transportsiden som har redusert omsetningen i Mediaconnect. Forbedringen i driftsresultatet kommer hovedsakelig av lavere kostnadsnivå i flere av selskapene.

Les delårsrapporten her: Mentor Medier delårsrapport 1. kvartal 2017