Ordinær generalforsamling i Mentor Medier blir torsdag 4. mai kl. 14.00.

Valgkomiteen skal forberede valg av styret i Mentor Medier AS og valg av representantskap i Vårt Land AS. Aksjonærer som ønsker å foreslå kandidater, kan ta kontakt med valgkomiteens leder Torstein Lalim:  epost: torlal@skedsmo.kommune.no / mobil +47 995 42 542.

Valgkomiteen består for øvrig av følgende medlemmer:  Silje K. Bjørndal, PeO Larsson, Torhild Skogsholm, Lisa Wade.