Konsernet hadde en omsetning på 130,8 millioner kroner og et driftsresultat på 16 000 kroner i 2.kvartal 2016. I tilsvarende periode i 2015 hadde konsernet en omsetning på 132,1 millioner kroner og et driftsresultat på 3,7 millioner kroner. Nedgangen i resultat 2. kvartal skyldes at konsernet har gjennomført en prosess med kostnadsreduksjoner og omstilling som omfatter flere av konsernets selskaper. Engangskostnader knyttet til prosessen er kostnadsført med 7,8 millioner kroner i 2. kvartal 2016.

Resultat før skattekostnad for 1. halvår er 4,5 millioner kroner og periodens resultat etter skatt er på 3,4 millioner kroner. Dette er isolert sett svakere enn 1. halvår 2015, da selskapet hadde et resultat før skatt på 5,5 millioner kroner og et resultat etter skatt på 4,2 millioner kroner, men anses likevel tilfredsstillende sett i lys av engangskostnadene som er belastet regnskapet i 2.kvartal 2016.

Les rapporten her: Mentor Medier Delårsrapport 2Q 2016