Ny kontaktperson for omsetning av aksjer i Mentor Medier

Posted by on des 1, 2017 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Mentor Medier har inngått en avtale med Sparebank1 Markets om å bistå med å håndtere handel av aksjer i selskapet. Dersom det er et ønske om kjøp eller salg av aksjer i Mentor Medier kan følgende person kontaktes (gjelder fra 1.12.17): Joakim Hafsmo SpareBank 1 Markets AS Olav V’s gate 5, N-0161 Oslo P.O. Box 1398 Vika, N-0114 Oslo, Norway Direct: +47 24 14 74 68 Mail to:...

Les mer

Mentor Medier – delårsrapport 3. kvartal 2017

Posted by on nov 8, 2017 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Konsernet har en omsetning på 116,4 millioner kroner og et driftsresultat på 0,4 millioner kroner i 3. kvartal 2017. Akkumulert pr. 3. kvartal har konsernet en omsetning på 354,4 millioner kroner, og et driftsresultat på 11,6 millioner kroner. I tilsvarende periode i 2016 hadde konsernet en omsetning på 381,9 millioner kroner, og et driftsresultat på 1,8 millioner kroner. Hovedårsaken til nedgangen i inntekter er en strukturendring på transportsiden som har redusert omsetningen i Mediaconnect, samt lavere pressestøtte.   Les rapporten her: Mentor Medier 3. kvartal 2017...

Les mer

Mentor Medier – Delårsrapport 1.halvår 2017

Posted by on sep 1, 2017 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Konsernet hadde en omsetning på 238,1 millioner kroner, og et driftsresultat på 11,3 millioner kroner. I tilsvarende periode i 2016 hadde konsernet en omsetning på 259,9 millioner kroner, og et driftsresultat på 4,2 millioner kroner. Hovedårsaken til nedgangen i inntekter er en strukturendring på transportsiden som har redusert omsetningen i Mediaconnect, samt lavere pressestøtte til flere av selskapene. Les rapporten her: Mentor Medier 1. halvår...

Les mer

Ny styreleder i Mentor Medier

Posted by on mai 10, 2017 in forside, nyheter, presse, Pressemeldinger |

Torsdag 4. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling I Mentor Medier. Håkon Jahr ble takket av etter 13 år i styret i Mentor Medier, hvorav de ti siste årene som styreleder. Generalforsamlingen valgte Tomas Brunegård som ny styreleder.  Brunegård har sittet som styreleder av WAN-IFRA siden 2013, og var konsernsjef for Stampen-gruppen 1996-2012. Han har også sittet som styreleder i Tidningsutgivarne i perioden 2008-2013, og styremedlem i den svenske avisen Dagen frem til avisen ble en del av Mentor Medier. Brunegård har vært styremedlem i Mentor Medier de siste seks årene. Jens Barland ble gjenvalgt som styremedlem og Lina Schøyen ble valgt inn som nytt styremedlem. Styret består for øvrig av følgende aksjonærvalgte medlemmer som ikke var på valg: Kristin Aase, John Egil Bergem og Anne-Helen Hansen. Jan Erik Mushom og Gunn Berit Gjerde er valgt som henholdsvis 1. og 2. varamedlem....

Les mer

Mentor Medier – delårsrapport 1. kvartal 2017

Posted by on mai 4, 2017 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Mentor Medier hadde en omsetning på 122,3 millioner kroner og et driftsresultat på 7,0 millioner kroner i 1. kvartal 2017. I tilsvarende periode i 2016 hadde konsernet en omsetning på 129,1 millioner kroner og et driftsresultat på 4,2 millioner kroner. Hovedårsaken til nedgangen i inntekter fra samme perioden i 2016, er en strukturendring på transportsiden som har redusert omsetningen i Mediaconnect. Forbedringen i driftsresultatet kommer hovedsakelig av lavere kostnadsnivå i flere av selskapene. Les delårsrapporten her: Mentor Medier delårsrapport 1. kvartal...

Les mer