Mentor Medier – delårsrapport 1. kvartal 2018

Posted by on mai 3, 2018 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Konsernet hadde en omsetning på 116,0 millioner kroner og et driftsresultat på 3,0 millioner kroner i 1. kvartal 2018. I tilsvarende periode i 2017 hadde konsernet en omsetning på 122,3 millioner kroner og et driftsresultat på 7,0 millioner kroner. Nedgangen i driftsresultat skyldes blant annet engangskostnader på 1,5 millioner kroner knyttet til sluttvederlag i Vårt Land. Utover det har det i Mentor Medier vært høyere kostnader enn normalt i 1. kvartal 2018 knyttet til eksterne rådgivere. Les delårsrapporten her: Mentor Medier delårsrapport 1.kvartal 2018...

Les mer

Ny innkalling til ordinær generalforsamling i Mentor Medier AS

Posted by on apr 19, 2018 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ordinær generalforsamling Torsdag 3. mai 2018 kl. 14.00 på møterom «Munchsalen», Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo. Dette er en ny innkalling som følge av at en aksjonær har bedt om en ny sak (sak 12) til behandling på generalforsamlingen. Innkalling og sakspapirer kan lastes ned her: Ny innkalling til generalforsamling 3.5.18 Årsrapport 2017: Mentor Medier Årsrapport...

Les mer

Ny innkalling til ekstraordinær generalforsamling Mentor Medier AS

Posted by on apr 8, 2018 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling 16. april 2018 kl. 15.00 i Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Rosenkrantz gate 7, Oslo (inngang Kristian IVs gate). Som følge av krav fra en gruppe aksjonærer endres punkt 4 på agendaen i forhold til tidligere innkalling. Fullstendig innkalling med saksdokumenter kan lastes ned her: Ekstraordinær generalforsamling 16.4.18 – ny...

Les mer

Mentor Medier – Årsrapport 2017

Posted by on apr 3, 2018 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Resultat før skatt i konsernet er 17,1 millioner kroner i 2017, som er en forbedring på 15,0 millioner kroner sammenlignet med 2016. Omsetningen i konsernet er på 478 millioner kroner i 2017, som er 42 millioner kroner lavere enn i 2016. Det er flere årsaker til nedgangen i omsetningen. For det første har omsetningen i Mediaconnect blitt redusert med 10,2 millioner kroner, først og fremst som en følge av en strukturendring på transportområdet. Denne endringen har hatt positiv virkning på kostnadsnivået, og gjør at effekten på resultatet blir marginal. Videre fikk Dagsavisen et tilskudd fra LO i 2016 på 10,0 millioner kroner, som var en engangsutbetaling dette året. Mottatt pressestøtte har blitt redusert med 7,2 millioner kroner fra 2016 til 2017. Totale annonseinntekter har vist en nedgang på 3,9 millioner kroner i 2017, noe som tilsvarer en nedgang på 6,9 %. Som følge av et langt lavere kostnadsnivå i 2017, har Mentor Medier hatt en god lønnsomhetsforbedring. Driftsresultatet i konsern viser et overskudd på 15,0 millioner kroner, som er en forbedring på 15,8 millioner kroner sammenlignet med 2016. I 2016 ble regnskapet belastet med 14,9 millioner i engangskostnader, mens det i 2017 kun har vært engangskostnader på 1,4 millioner kroner. Driftsresultatet for 2017 er det beste driftsresultatet Mentor Medier har hatt i den siste tiårsperioden. Årsrapporten for 2017 kan leses her: Mentor Medier Årsrapport 2017...

Les mer

Ny kontaktperson for omsetning av aksjer i Mentor Medier

Posted by on des 1, 2017 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Mentor Medier har inngått en avtale med Sparebank1 Markets om å bistå med å håndtere handel av aksjer i selskapet. Dersom det er et ønske om kjøp eller salg av aksjer i Mentor Medier kan følgende person kontaktes (gjelder fra 1.12.17): Joakim Hafsmo SpareBank 1 Markets AS Olav V’s gate 5, N-0161 Oslo P.O. Box 1398 Vika, N-0114 Oslo, Norway Direct: +47 24 14 74 68 Mail to:...

Les mer