Mentor Medier – Delårsrapport 3. kvartal 2018

Posted by on okt 25, 2018 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Konsernet har i 3. kvartal en omsetning på 111,3 millioner kroner, og et driftsresultat på minus 0,9 millioner kroner. I samme periode i 2017 var omsetningen på 116,4 millioner kroner og driftsresultatet på 0,4 millioner kroner. Akkumulert pr. 3. kvartal har konsernet en omsetning på 339,1 millioner kroner og et driftsresultat på 4,3 millioner kroner. I tilsvarende periode i 2017 hadde konsernet en omsetning på 354,4 millioner kroner og et driftsresultat på 11,6 millioner kroner. Les rapporten her: Mentor Medier 3. kvartal...

Les mer

Mentor Medier – Delårsrapport 1.halvår 2018

Posted by on sep 11, 2018 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Konsernet har i 2. kvartal en omsetning på 111,8 millioner kroner, og et driftsresultat på 2,3 millioner kroner. I samme periode i 2017 var omsetningen på 115,7 millioner kroner og driftsresultatet på 2,9 millioner kroner. Akkumulert pr. 1. halvår har konsernet en omsetning på 227,9 millioner kroner og et driftsresultat på 5,3 millioner kroner. I tilsvarende periode i 2017 hadde konsernet en omsetning på 238,0 millioner kroner og et driftsresultat på 11,3 millioner kroner. Les rapporten her: Mentor Medier 1.halvår...

Les mer

Mentor Medier – delårsrapport 1. kvartal 2018

Posted by on mai 3, 2018 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Konsernet hadde en omsetning på 116,0 millioner kroner og et driftsresultat på 3,0 millioner kroner i 1. kvartal 2018. I tilsvarende periode i 2017 hadde konsernet en omsetning på 122,3 millioner kroner og et driftsresultat på 7,0 millioner kroner. Nedgangen i driftsresultat skyldes blant annet engangskostnader på 1,5 millioner kroner knyttet til sluttvederlag i Vårt Land. Utover det har det i Mentor Medier vært høyere kostnader enn normalt i 1. kvartal 2018 knyttet til eksterne rådgivere. Les delårsrapporten her: Mentor Medier delårsrapport 1.kvartal 2018...

Les mer

Ny innkalling til ordinær generalforsamling i Mentor Medier AS

Posted by on apr 19, 2018 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ordinær generalforsamling Torsdag 3. mai 2018 kl. 14.00 på møterom «Munchsalen», Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo. Dette er en ny innkalling som følge av at en aksjonær har bedt om en ny sak (sak 12) til behandling på generalforsamlingen. Innkalling og sakspapirer kan lastes ned her: Ny innkalling til generalforsamling 3.5.18 Årsrapport 2017: Mentor Medier Årsrapport...

Les mer

Ny innkalling til ekstraordinær generalforsamling Mentor Medier AS

Posted by on apr 8, 2018 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling 16. april 2018 kl. 15.00 i Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Rosenkrantz gate 7, Oslo (inngang Kristian IVs gate). Som følge av krav fra en gruppe aksjonærer endres punkt 4 på agendaen i forhold til tidligere innkalling. Fullstendig innkalling med saksdokumenter kan lastes ned her: Ekstraordinær generalforsamling 16.4.18 – ny...

Les mer