Mentor Medier – Årsrapport 2018

Posted by on mar 20, 2019 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Resultatet for Mentor Medier i 2018 viser en EBITDA på 17,9 millioner kroner, som er en reduksjon på 10,4 millioner kroner sammenlignet med 2017. Det er engangskostnader på 7,6 millioner kroner i 2018, som skyldes omstrukturering og endrede prinsipper for verdsettelse av varelager. EBITDA før engangseffekter er dermed 25,4 millioner kroner, som er en nedgang på 4,2 millioner kroner fra 2017. Resultatet i både Vårt Land, Dagsavisen og Mediaconnect er bedre enn i 2017. Resultatet i Libris Forlag i Sverige er derimot langt svakere enn forrige år. Resultat før skatt i konsernet er på 7,2 millioner kroner i 2018, som er en nedgang på 9,9 millioner kroner sammenlignet med 2017. Årsrapporten for 2018 kan leses her: Mentor Medier Årsrapport 2018 (digital versjon) Mentor Medier Årsrapport 2018...

Les mer

Ordinær generalforsamling i Mentor Medier 2019

Posted by on mar 6, 2019 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Tidspunkt for generalforsamling i Mentor Medier er mandag 29. april kl. 15.00 i selskapets lokaler i Grubbegata 4-6. Innkalling til generalforsamling vil bli sendt ut på vanlig måte. Valgkomiteen har ansvar for å forberede valg av styret i Mentor Medier og representantskapet i Vårt Land. Valgkomiteen  består av følgende personer: Ole-Wilhelm Meyer (leder), Sigrid Rege Gårdsvoll, PeO Larsson , Odd Reidar Øie og Kristine Sandmæl. Innspill til kandidater kan skje ved henvendelse til valgkomiteens leder Ole-Wilhelm Meyer på mail: ole-wilhelm.meyer@ovf.no...

Les mer

Mentor Medier – Delårsrapport 3. kvartal 2018

Posted by on okt 25, 2018 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Konsernet har i 3. kvartal en omsetning på 111,3 millioner kroner, og et driftsresultat på minus 0,9 millioner kroner. I samme periode i 2017 var omsetningen på 116,4 millioner kroner og driftsresultatet på 0,4 millioner kroner. Akkumulert pr. 3. kvartal har konsernet en omsetning på 339,1 millioner kroner og et driftsresultat på 4,3 millioner kroner. I tilsvarende periode i 2017 hadde konsernet en omsetning på 354,4 millioner kroner og et driftsresultat på 11,6 millioner kroner. Les rapporten her: Mentor Medier 3. kvartal...

Les mer

Mentor Medier – Delårsrapport 1.halvår 2018

Posted by on sep 11, 2018 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Konsernet har i 2. kvartal en omsetning på 111,8 millioner kroner, og et driftsresultat på 2,3 millioner kroner. I samme periode i 2017 var omsetningen på 115,7 millioner kroner og driftsresultatet på 2,9 millioner kroner. Akkumulert pr. 1. halvår har konsernet en omsetning på 227,9 millioner kroner og et driftsresultat på 5,3 millioner kroner. I tilsvarende periode i 2017 hadde konsernet en omsetning på 238,0 millioner kroner og et driftsresultat på 11,3 millioner kroner. Les rapporten her: Mentor Medier 1.halvår...

Les mer

Mentor Medier – delårsrapport 1. kvartal 2018

Posted by on mai 3, 2018 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Konsernet hadde en omsetning på 116,0 millioner kroner og et driftsresultat på 3,0 millioner kroner i 1. kvartal 2018. I tilsvarende periode i 2017 hadde konsernet en omsetning på 122,3 millioner kroner og et driftsresultat på 7,0 millioner kroner. Nedgangen i driftsresultat skyldes blant annet engangskostnader på 1,5 millioner kroner knyttet til sluttvederlag i Vårt Land. Utover det har det i Mentor Medier vært høyere kostnader enn normalt i 1. kvartal 2018 knyttet til eksterne rådgivere. Les delårsrapporten her: Mentor Medier delårsrapport 1.kvartal 2018...

Les mer