Nytt konsernstyre i Mentor Medier

Posted by on mai 30, 2018 in forside, nyheter, presse, Pressemeldinger |

Torsdag 3. mai 2018 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mentor Medier. Det ble på generalforsamlingen valgt et nytt styre. Styret består av følgende medlemmer: Konsernstyret i Mentor Medier (fra 3.mai 2018) Kristin Veierød (styreleder) Christian Norman Aass (styrerepresentant) Erik Bjerager (styrerepresentant) Marit Brandt Lågøyr (styrerepresentant) Bengt Adauktusson (styrerepresentant) Jan Erik Mushom (styrerepresentant) Jeffrey Huseby (1. varamedlem) Gudrun Boström (2....

Les mer

Ny styreleder i Mentor Medier

Posted by on mai 10, 2017 in forside, nyheter, presse, Pressemeldinger |

Torsdag 4. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling I Mentor Medier. Håkon Jahr ble takket av etter 13 år i styret i Mentor Medier, hvorav de ti siste årene som styreleder. Generalforsamlingen valgte Tomas Brunegård som ny styreleder.  Brunegård har sittet som styreleder av WAN-IFRA siden 2013, og var konsernsjef for Stampen-gruppen 1996-2012. Han har også sittet som styreleder i Tidningsutgivarne i perioden 2008-2013, og styremedlem i den svenske avisen Dagen frem til avisen ble en del av Mentor Medier. Brunegård har vært styremedlem i Mentor Medier de siste seks årene. Jens Barland ble gjenvalgt som styremedlem og Lina Schøyen ble valgt inn som nytt styremedlem. Styret består for øvrig av følgende aksjonærvalgte medlemmer som ikke var på valg: Kristin Aase, John Egil Bergem og Anne-Helen Hansen. Jan Erik Mushom og Gunn Berit Gjerde er valgt som henholdsvis 1. og 2. varamedlem....

Les mer

Dagsavisen utvider familien

Posted by on jun 3, 2016 in forside, presse, Pressemeldinger |

Mediehuset Dagsavisen overtar driften av nettstedene Sarpsborg24 og Halden24 i samarbeid med gründer og eier Morten Øby. – Vår overordnede strategiske målsetting er å bygge en digital portal med nasjonal rekkevidde. Dette er et nytt lite steg i den retning. Vi starter i det små, og så får vi se hvordan dette utvikler seg. Vi allerede en tilstedeværelse i Østfold gjennom vår papirutgave og nettside i Moss. Nå blir det spennende å jobbe tettere med et journalistisk gründermiljø som det som finnes i Sarpsborgs24 AS, uttaler Eirik Hoff Lysholm, sjefredaktør og administrerende direktør i Mediehuset Dagsavisen. – Jeg er imponert over den jobben Morten Øby har gjort for å få en solid dekning både rent journalistisk og i antall lesere og Facebook-følgere i Sarpsborg. Nå har hans kompanjong Rainer Prang oppnådd det samme i Halden. I sum var dette så interessant at vi har inngått en samarbeidsavtale som også gir oss retten til å kjøpe nettstedene om det skulle bli aktuelt. I praksis overtar Dagsavisen annonseflatene til nettstedene og inkluderer dem i den digitale Dagsavisen-familien som dermed økes fra sju til ni nettsteder, i tillegg til fire papirutgaver i Oslo, Buskerud, Rogaland og Østfold, forklarer Lysholm. Morten Øby, som er gründer og redaktør av 24-merkevarene i Østfold, har en fortid som sjefredaktør både i Akershus Amtstidende og Moss Dagblad. Øby var med da den originale Moss Dagblad ble nedlagt, og har fulgt med på utviklingen etter at Dagsavisen gjenopplivet den gamle arbeideravisa som en utgave av Dagsavisen i Moss. – Dette er et samarbeid vi har veldig tro på. Vi skal fortsatt drive Sarpsborg24 og Halden24 som før, men nå får vi muligheten til fullt og helt konsentrere oss om å lage innhold. Vi skal fortsatt være ultralokale, men vi får nå også tilgang til betydelig kompetanse både redaksjonelt og kommersielt, sier Morten Øby. Eirik Hoff Lysholm understreker at dette foreløpig ikke vil føre til at Dagsavisen øker antallet papirutgaver utover dagens fire i Oslo, Buskerud, Østfold og Rogaland. – Men når vi får adgang til mer journalistikk produsert i Østfold, er det klart at også Dagsavisens papirutgaver vil få mer stoff fra dette viktige fylket. Riksavisers innhold må jo ikke produseres i Oslo. For mange lesere vil det være en styrke med flere distriktstemmer i våre journalistiske produkter. Det føles naturlig å styrke oss også digitalt i et spennende fylke innenfor vårt primære nedslagsfelt rundt Oslofjorden. Når arbeidsledigheten øker i Østfold, vil tradisjonelt også etterspørselen etter Dagsavisens arbeidslivsjournalistikk øke, sier Lysholm....

Les mer

Åshild Mathisen ny sjefredaktør / administrerende direktør i Vårt Land

Posted by on mar 18, 2016 in forside, nyheter, Pressemeldinger |

Åshild Mathisen (41) er ansatt som ny sjefredaktør / administrerende direktør i Vårt Land. Hun kommer fra stillingen som direktør for samfunnskontakt i NRK. Mathisen har bakgrunn som utviklingsredaktør i Vårt Land, kommentator i aviser som VG, DN og Morgenbladet. Hun har også vært kommunikasjonsrådgiver for KrFs stortingsgruppe og politisk rådgiver i Miljøverndepartementet. – Vi er svært fornøyd med å ha fått en visjonær leder i denne rollen, sier Per Magne Tveiten, styreleder i Vårt Land. Åshild Mathisen har en bred redaksjonell erfaring og har svært god kjennskap til vårt marked. Mediebransjen står overfor store endringer, og vi mener at Mathisen har de beste forutsetninger for å lede Vårt Land inn i en ny tid. – Vårt Land er et avisprosjekt jeg er glad i, og tror det er stor bruk for fremover, sier Åshild Mathisen. Mitt mål er at vi skal være best på å undersøke, forklare og debattere brytningene mellom tro og samfunn. Vårt Land skal være en tydelig nisjeavis i mediefloraen, men med et bredt samfunnsprosjekt – og på alle plattformer. Vi skal være en raus møteplass for mangfoldet av kristne, og for hele tros- og livssyns-Norge. Vårt Land skal også bringe viktige religionsdebatter inn i offentligheten. Åshild Mathisen tiltrer stillingen i Vårt Land 1. mai 2016.   Kontaktpersoner: Sjefredaktør / administrerende direktør: Åshild Mathisen 930 27 788 Konsernsjef Mentor Medier / styreleder Vårt Land: Per Magne Tveiten, telefon: 913 75 952 Foto: Åsa Maria...

Les mer

Styrets redegjørelse om betingelsene til Helge Simonnes

Posted by on nov 17, 2015 in forside, nyheter, Pressemeldinger |

Etter at Helge Simonnes mandag 9. november 2015 offentliggjorde at han går av som sjefredaktør/administrerende direktør i Vårt Land, har det vært en god del oppmerksomhet om hans betingelser. Dette har blant annet vært omtalt i Dagens Næringsliv, Finansavisen og Nettavisen. Som styre for en mediebedrift er det viktig å praktisere åpenhet. Gjennom årsberetninger er det gitt informasjon om de avtaler som gjelder. Når saken har fått så stor oppmerksomhet og blitt gjenstand for debatt, velger styret å gi en enda mer utførlig beskrivelse av prosesser og beslutninger som har dannet grunnlaget for de inngåtte avtalene. Vi håper fremtidige diskusjoner rundt saken vil ta utgangspunkt i dette. Helge Simonnes slutter etter 30 år i virksomheten, hvor han de fleste av disse årene har vært både konsernsjef i Mentor Medier og sjefredaktør og adm. dir. i Vårt Land. Det har vært krevende å få god økonomi i avisen Vårt Land selv med pressestøtte, men det har vært bra inntjening i andre selskaper i konsernet, som for eksempel Programbladet, Mediaconnect, Universum og et større eiendomssalg. Disse virksomhetene har ikke mottatt og mottar ikke noen form for pressestøtte. I 2007 hadde styrets leder og nestleder i Mentor Medier en drøfting med Helge Simonnes om hvordan han så på sin fremtid i selskapet. På den tiden var Simonnes 51 år og styret anså det som viktig å sikre Simonnes` videre engasjement for et konsern i vekst og utvikling. Styret mente at han var den riktige til å lede selskapet videre, og det var viktig å legge forholdene til rette slik at han kunne fortsette dette arbeidet. Følgende to avtaler ble inngått som erstatning for avtaler som var inngått enda lenger tilbake i tid: 1. Rett til å selge aksjer i Mentor Medier Mentor Medier hadde en kollektiv pensjonsordning som var ytelsesbasert. Utover på 2000-tallet ble det klart for de fleste bedrifter at disse ville bli svært dyre ordninger, på grunn av lavere generelt rentenivå og lengre forventet levealder. De fleste bedrifter så at pensjonskostnadene hadde en veldig økning. Slik var det også i Mentor Medier. Den ytelsesbaserte ordningen til Helge Simonnes skulle sikre en viss prosent av samlet lønn ved 67 år, og dette ble en kostbar ordning. Styret foreslo derfor overfor Helge Simonnes en løsning der han gav avkall på opptjening av pensjon på den delen av lønnen som var over 12 G. Helge Simonnes eide på dette tidspunktet en del aksjer i Mentor Medier. Dette var aksjer han hadde kjøpt for egen kostnad. For å kompensere for at Helge Simonnes gjennom avtale hadde gitt fra seg fremtidig pensjonsinntekt, ble styret enig med Simonnes om at han kunne få rett til å selge aksjer tilbake til selskapet på det tidspunktet han sluttet...

Les mer