Dato for generalforsamling 2017 og valgkomiteens sammensetning

Posted by on mar 1, 2017 in Aksjonærinformasjon |

Ordinær generalforsamling i Mentor Medier blir torsdag 4. mai kl. 14.00. Valgkomiteen skal forberede valg av styret i Mentor Medier AS og valg av representantskap i Vårt Land AS. Aksjonærer som ønsker å foreslå kandidater, kan ta kontakt med valgkomiteens leder Torstein Lalim:  epost: torlal@skedsmo.kommune.no / mobil +47 995 42 542. Valgkomiteen består for øvrig av følgende medlemmer:  Silje K. Bjørndal, PeO Larsson, Torhild Skogsholm, Lisa Wade....

Les mer

Dagsavisen utvider familien

Posted by on jun 3, 2016 in forside, presse, Pressemeldinger |

Mediehuset Dagsavisen overtar driften av nettstedene Sarpsborg24 og Halden24 i samarbeid med gründer og eier Morten Øby. – Vår overordnede strategiske målsetting er å bygge en digital portal med nasjonal rekkevidde. Dette er et nytt lite steg i den retning. Vi starter i det små, og så får vi se hvordan dette utvikler seg. Vi allerede en tilstedeværelse i Østfold gjennom vår papirutgave og nettside i Moss. Nå blir det spennende å jobbe tettere med et journalistisk gründermiljø som det som finnes i Sarpsborgs24 AS, uttaler Eirik Hoff Lysholm, sjefredaktør og administrerende direktør i Mediehuset Dagsavisen. – Jeg er imponert over den jobben Morten Øby har gjort for å få en solid dekning både rent journalistisk og i antall lesere og Facebook-følgere i Sarpsborg. Nå har hans kompanjong Rainer Prang oppnådd det samme i Halden. I sum var dette så interessant at vi har inngått en samarbeidsavtale som også gir oss retten til å kjøpe nettstedene om det skulle bli aktuelt. I praksis overtar Dagsavisen annonseflatene til nettstedene og inkluderer dem i den digitale Dagsavisen-familien som dermed økes fra sju til ni nettsteder, i tillegg til fire papirutgaver i Oslo, Buskerud, Rogaland og Østfold, forklarer Lysholm. Morten Øby, som er gründer og redaktør av 24-merkevarene i Østfold, har en fortid som sjefredaktør både i Akershus Amtstidende og Moss Dagblad. Øby var med da den originale Moss Dagblad ble nedlagt, og har fulgt med på utviklingen etter at Dagsavisen gjenopplivet den gamle arbeideravisa som en utgave av Dagsavisen i Moss. – Dette er et samarbeid vi har veldig tro på. Vi skal fortsatt drive Sarpsborg24 og Halden24 som før, men nå får vi muligheten til fullt og helt konsentrere oss om å lage innhold. Vi skal fortsatt være ultralokale, men vi får nå også tilgang til betydelig kompetanse både redaksjonelt og kommersielt, sier Morten Øby. Eirik Hoff Lysholm understreker at dette foreløpig ikke vil føre til at Dagsavisen øker antallet papirutgaver utover dagens fire i Oslo, Buskerud, Østfold og Rogaland. – Men når vi får adgang til mer journalistikk produsert i Østfold, er det klart at også Dagsavisens papirutgaver vil få mer stoff fra dette viktige fylket. Riksavisers innhold må jo ikke produseres i Oslo. For mange lesere vil det være en styrke med flere distriktstemmer i våre journalistiske produkter. Det føles naturlig å styrke oss også digitalt i et spennende fylke innenfor vårt primære nedslagsfelt rundt Oslofjorden. Når arbeidsledigheten øker i Østfold, vil tradisjonelt også etterspørselen etter Dagsavisens arbeidslivsjournalistikk øke, sier Lysholm....

Les mer

Mentor Medier – delårsrapport 1. kvartal 2016

Posted by on mai 10, 2016 in Aksjonærinformasjon, forside, nyheter |

Konsernet hadde en omsetning på 129,1 millioner kroner og et driftsresultat på 4,2 millioner kroner i 1.kvartal 2016. Driftsresultatet er 3,6 millioner kroner høyere enn samme periode i 2015. Årsaken til forbedringen er et lavere kostnadsnivå i flere av selskapene. Sammenlignet med samme periode i 2015 er det en resultatforbedring både i Dagen og Mediaconnect. Rogalands Avis har også et forbedret resultat sammenlignet med 2015, selv om selskapsregnskapet fortsatt viser underskudd. Flere av selskapene i konsernet har prosesser med kostnadsreduksjoner. Dette vil påføre selskapet noen engangskostnader, som gjør at resultatet på kort sikt kan forventes å bli noe svakere den neste perioden. Les delårsrapporten her: Mentor Medier_Delårsrapport 1Q...

Les mer